Csoóri Sándor program 2018. évi támogatás, CSP-NEPTANC-2018 CSSP-NEPTANC-2018-0776

Támogatási szerződés pdf icon small

 

PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ 
Csoóri Sándor Program 2018. évi forrásból biztosított támogatásáról
_________________________________________________________________                                         
Támogató:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Csoóri Sándor Alap

Tám. okirat száma: CSSP-NEPTANC-2018-0776

 

A Kökényes Néptánccsoport 2013. márciusában alakult. Jelenleg aktívan 16 fő dobogtatja lábait a csoportban. A csoport a közösségi élet egyik fő középpontja a településen, aktív szervezője és résztvevője a Nyírmártonfalvi ÁMK és az Önkormányzat rendezvényeinek is. A tánccsoport egyfajta összetartó erő, kapocs a csoporttagok és a település lakói között is, civilek sokasága vesz részt rendezvényein.
próbáikat heti egy alkalommal tartják a Művelődési Házban, hat év munkája során hét tájegység táncát sajátították el. A Csoóri Sándor pályázat keretében lehetőség adódott számukra a RÁBAKÖZI tánc elsajátítására is,  melyet Lovas Bálint tanított be részükre a csoport nagy örömére.

A foglalkozások helyszíne az ÁMK Művelődési háza volt, a pályázat keretében 2019. február 1-től 2019. június 14. napjáig 10 alkalommal összesen 30 óra táncoktatáson  vehettek részt a csoporttagok.

A foglalkozáshoz szükséges zenei hanganyagot a foglalkozás vezetője elektronikus adathordozón (CD) biztosította, a hangtechnikai eszközöket az ÁMK Művelődési Háza biztosította. A foglalkozások során a résztvevők először megismerkedtek a térség népzenei értékeivel, néhány alaplépés elsajátítása után népdalokat is énekeltek, majd ez után került sor a Rábaközi tánc aktív elsajátítására.

Mint legtöbb néptánccsoportnak, számukra is elég nehézkes volt a népviselet beszerzése, ezért örömmel fogadták a pályázat által biztosított lehetőséget hiányzó népviselet beszerzésére. A pályázat keretében a csoport részére az alábbi kellékek kerültek beszerzésre:

6 db hajdúsági (pásztor) kalap
4 db pásztoröv
8 db gombos mellény


A Kis-Kökényes Néptánccsoport a Nyírmártonfalvi ÁMK Napköziotthonos Óvodájában működik, 30 gyermeklétszámmal. Az óvodában évek óta a szabadon választott tevékenységek része a népi gyermekjáték- és néptáncoktatás. A Csoóri Sándor pályázat keretében szakképzett néptáncoktató-óvodapedagógus segítségével ismerkedtek a gyerekek a néptánc lépéseivel, a népzenével. A néptáncoktatáson elsajátított énekes játékok, mondókák, népi rigmusok, hatására sokat fejlődött a gyermekek nyelvi kommunikációja, zenei emlékezete, formálódott járásuk, testtartásuk, mozgásuk.

A foglalkozások heti egy alkalommal, a gyerekek napirendjének figyelembevételével szabadidős tevékenység idején valósultak meg, 2019. február 1-től 2019. május 31-ig 15 alkalommal, alkalmanként 1 óra időtartamban, Pósánné Wolf Andrea táncoktató segítségével.  A programban népi énekes játékok, mondókák, népi rigmusok gyakorlása történt változatos térformák alakításával. A foglalkozások gazdagították a gyermekek érzelmi életét, illetve a népdalokat is szívesen énekelték. Elmondhatjuk, hogy a foglalkozások elérték a kitűzött célt, hiszen az elsajátított táncot és koreográfiát a gyermekek bemutathatták a 2019. június 1-jén megtartott ballagási ünnepségen a szülők és óvónők nagy örömére.

Az eltervezett projektet sikerült megvalósítani. A gyerekek nagyon élvezték a közösen végzett mozgásos játékokat. A néptáncoktató szakmailag magas színvonalon, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembevéve valósította meg a programot. Eredményként könyvelhető el a gyermekek élményalapú, közösségi tevékenysége is.

A program eredményeképpen a gyermekek részére 30 db néptáncos blúz és 20 db néptáncos szoknya is beszerzésre került, melyet a gyermekek büszkén viselnek.

 

 

______________________________________________________________________

Melléklet: fotódokumentáció
1. számú melléklet: A Kis-Kökényes Néptánccsoport néptáncoktatása
2. számú melléklet: A Kökényes Néptánccsoport néptáncoktatása

 

1. számú melléklet

 
2. számú melléklet